Aktualności

0

Nowe wały będą chronić miasto

W przyszłym roku ma ruszyć budowa wału przeciwpowodziowego w w mieście i gminach Jasła oraz Dębowca. Budowa ośmiokilometrowego odcinka ma kosztować ponad 58 milionów złotych.

Włodarze Jasła o rozbudowę wałów starają się od 10 lat. Koncepcji programowo-przestrzenna  ochrony przeciwpowodziowej już jest, teraz wszystko zależy od decyzji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, która musi wydać decyzję uwarunkować środowiskowych i pozwolenie na budowę.

 

Inwestycja została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2030. Zakłada zbudowanie wzdłuż Wisłoki prawo i lewostronnych wałów, które będą chronić przed miasto powodzą.

 

W przeszłości dochodziło już do zalania miasta. Miejscem szczególnie newralgicznym i narażonym na zalanie jest osiedle Niegłowice, gdzie często dochodziło do podtopień domów i zakładów pracy.

 

Infrastruktura przeciwpowodziowa na Podkarpaciu jest w coraz gorszym stanie technicznym. Pod koniec 2014 r. pilnej modernizacji wymagało aż 65 proc. długości wałów przeciwpowodziowych. Część z nich w ogóle nie spełnia swojej funkcji, a każda kolejna powódź ujawnia ich usterki.

 

Nieprawidłowości dostrzegła także Najwyższa Izba Kontroli, która w raporcie w 2014 roku wytknęła podkarpackim samorządom nieumiejętne sięgnie po zewnętrzne pieniądze na budowę i modernizacje inwestycji chroniących miasta i mieszkańców przed wielką wodą.

 

red

foto: Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

-->